Mythische teksten

Vernietiging van de Mensheid

Vernietiging van de Mensheid

In een klein zijkamertje in KV 17, het graf van Sethy I, is het zogenoemde ‘Boek van de Hemelkoe’ opgenomen. Het boek staat in hiërogliefen op de wanden geschreven, met in het midden een mooie voorstelling van de hemelkoe. In het boek van de hemelkoe zijn meerdere verhalen opgenomen. Eén daarvan is de mythe van de ...

De scheppingsmythe van Hermopolis-Magna

De scheppingsmythe van Hermopolis-Magna

De scheppingsmythe van Hermopolis vertelt over de Ogdoade. Dit achttal oergoden zou al hebben bestaan voordat de werkelijke schepping plaatsvond. Zij vormden de elementen die nodig waren om de schepping te kunnen laten plaatsvinden. Op een zeker moment veroorzaakten de acht goden samen een uitbarsting van energie waardoor de schepping kon ontstaan. Anders dan de ...

De scheppingsmythe van Heliopolis

De scheppingsmythe van Heliopolis

In het oude Egypte waren er diverse scheppingsverhalen over hoe de wereld ontstaan zou zijn. Zo waren er onder andere de Heliopolitaanse, de Hermopolitaanse en de Memfitische scheppingsmythes. De stad Heliopolis was het belangrijkste centrum van de verering van de zon. Daar vormde zich een scheppingsmythe rond de zogenoemde grote enneade. Deze bestond uit negen ...

De ogen van Horus

De ogen van Horus

Al vanaf de vroegste historie van het oude Egypte worden de zon en de maan beschouwd als de ogen van de valkgod Horus. Het rechteroog is het zonneoog, verbonden met de zonnegod Ra. Het wordt daarom ook wel het oog van Ra genoemd. Het linkeroog is het maanoog en wordt geassocieerd met de valkgod Horus. ...

De mythe van Isis en de naam van Ra

De mythe van Isis en de naam van Ra

Via papyrus Turijn 1993 (uit de 19de dynastie) is ons een magisch-mythische beschrijving overgeleverd van een bezwering die men diende uit te voeren om gif uit een lichaam te verdrijven. Het verhaal vertelt hoe Isis de geheime naam van de zonnegod Ra te weten komt en hoe zij hem daarmee kan genezen van een zeer ...