Categorie: Samenleving – Leger

 • Sport in het oude Egypte: boogschieten

  Sport in het oude Egypte: boogschieten

  De pijl en boog behoren tot de oudste wapens en werden voornamelijk gebruikt in de strijd en om ermee te jagen. Afbeeldingen van jagers die met hun pijl en boog een prooi najagen zijn vooral uit prehistorische rotstekeningen bekend. Ook komen deze voorstellingen voor op Naqada vazen, ivoren handvatten van vuurstenen messen en schminkpaletten uit…

 • Strijdwagens in het oude Egypte

  Strijdwagens in het oude Egypte

  De Hyksos namen tijdens de Tweede Tussenperiode de macht in Egypte over. Zij beschikten over strijdwagens, elk voortgetrokken door twee paarden. Vermoedelijk maakten de Egyptenaren zo voor het eerst kennis met dit snelle vervoermiddel. Het woord voor strijdwagen ‘wereryt’ ontstaat ook in deze periode. Dezelfde term werd later gebruikt om er rijtuigen in zijn algemeenheid…

 • De militaire hiërarchie

  De militaire hiërarchie

  Vanaf het Middenrijk kende de Egyptische infanterie een vaste militaire hiërarchie. Aan het hoofd van de troepen stond ‘de grote opzichter van het leger’, in veel vertalingen van Egyptische teksten simpelweg vertaald als generaal. Aan het begin van de 18de dynastie komt de titel generaal nauwelijks voor, wat kan duiden op het bestaan van slechts…

 • De Slag om Megiddo

  De Slag om Megiddo

  Aan het begin van zijn 23ste regeringsjaar voerde Thoetmoses III zijn eerste grote militaire campagne uit. Deze veldtocht staat beschreven in de annalen van Thoetmoses III in de tempel van Karnak. De hoofdreden voor de campagne is samen te vatten als het onderdrukken van een Syrische opstand tegen Egypte. Onder aanvoering van de leider van…

 • De slag bij Kadesj – deel 3

  De slag bij Kadesj – deel 3

  In dit derde deel van het drieluik wordt het slot van de beroemde slag bij Kadesj uit het 5de regeringsjaar van farao Ramses II uit de 19de dynastie beschreven. De tweede Hethitische aanvalsgolf vindt op hetzelfde moment plaats als de aankomst van de Nearin-divisie. Deze versterkingstroepen zijn een jaar eerder bij de kust van Amoerroe…

 • De slag bij Kadesj – deel 2

  De slag bij Kadesj – deel 2

  In deel 2 van dit drieluik wordt het vervolg van de beroemde slag bij Kadesj uit het 5de regeringsjaar van farao Ramses II uit de 19de dynastie beschreven. Als Ramses II het nieuws verneemt dat de Hethieten zich vlakbij bevinden, stuurt hij zijn vizier richting de achterop liggende drie divisies. De boodschap aan de divisies…

 • De slag bij Kadesj – deel 1

  De slag bij Kadesj – deel 1

  In dit drieluik wordt de beroemde slag bij Kadesj uit het 5de regeringsjaar van farao Ramses II uit de 19de dynastie beschreven. Vanaf de regeerperiode van farao Thoetmoses III uit de 18de dynastie tijdens het Nieuwe Rijk lag de strategisch gelegen stad Kadesj binnen de Egyptische invloedssfeer. Tijdens de late 18de dynastie was de Egyptische…

 • Het leger

  Het leger

  Tijdens het Oude Rijk beschikte Egypte niet over een permanent beroepsleger. In tijden van oorlog werden mannen uit de samenleving gekozen, bewapend en ingezet. De bewapening bestond uit knotsen, strijdbijlen en dolken. Als lange afstandswapens werden lansen, slingers en pijl en boog gebruikt. Met dierenvellen bespannen houten raamwerken dienden als schild. Na het Oude Rijk…

 • De latere militaire campagnes van Sethy I

  De latere militaire campagnes van Sethy I

  Op het westelijke deel van de noordelijke buitenmuur van de grote hypostyle hal in Karnak staan de latere militaire campagnes van Sethy I afgebeeld. Net als het oostelijke deel van deze muur bestaat het uit drie registers. Over het algemeen worden deze muurregisters van beneden naar boven gelezen. Bij deze afbeeldingen is er mogelijk echter…

 • De campagnes uit het 1ste regeringsjaar van Sethy I

  De campagnes uit het 1ste regeringsjaar van Sethy I

  Op het oostelijke deel van de noordelijke buitenmuur van de hypostyle hal in de tempel van Karnak staan de campagnes uit het 1ste regeringsjaar van Sethy I afgebeeld. De muur bestond oorspronkelijk uit drie registers. Over het algemeen moeten muurinscripties als deze van onder naar boven worden gelezen. Helaas is het bovenste register verloren gegaan.…