Sethy I

Beeld Sethy I, Luxor Museum, Loeksor.
Beeld Sethy I,
Luxor Museum, Loeksor.

Farao Sethy I was de tweede vorst van de 19de dynastie volgens de Koningslijst. Hij was al volwassen toen zijn vader Ramses I, koning werd. Zijn vader benoemde hem tot vizier en opperbevelhebber van het leger. Toen Ramses I na een tweejarige regeerperiode overleed, werd Sethy I farao. Hij begon aan een grote operatie om Egypte verder te laten herstellen van de Amarnaperiode.

De buitenlandse machtspositie van Egypte was tijdens de regering van Achnaton verslechterd. Horemheb had tijdens zijn regeerperiode deze achteruitgang weten te stoppen. Nu was de tijd rijp om verloren gegaan gebied en invloed te heroveren. Sethy I begon aan een serie militaire campagnes in Syro-Palestina. Tijdens deze campagnes kwam Egypte voor de eerste maal serieus in conflict met de Hethieten, maar hij wist deze grootmacht te verslaan.

Ook wist hij de stad Kadesj te veroveren, maar direct na het vertrek van het Egyptische leger verloor hij de controle over de stad weer. De herovering van Kadesj zou het hoofddoel worden van de campagne van zijn zoon Ramses II. Sethy I ging aan het begin van zijn regeerperiode van start met een groot aantal bouwprojecten. Zijn beroemdste bouwwerk is de grote hypostyle hal in de tempel van Karnak. Op de westelijke rivieroever bij Thebe werd bij Qoerna de dodentempel voor hem gebouwd. Een apart deel van de tempel werd gewijd aan de cultus voor zijn overleden vader Ramses I.

Farao Sethy I, relief in zijn cenotaaf-dodentempel in Abydos.
Farao Sethy I, relief in zijn
cenotaaf-dodentempel in Abydos.

In Abydos werd een cenotaaf-dodentempel gebouwd. Alle reliëfs in de bouwwerken van Sethy I werden uitgevoerd in zeer hoogwaardig haut-reliëf. Ook in zijn graf werden reliëfs van de hoogst mogelijke kwaliteit aangebracht. Deze reliëfs worden door kunsthistorici tot de mooiste uit het oude Egypte gerekend. Deze wijze van decoreren kostte veel tijd. Daardoor waren veel van zijn monumenten bij zijn overlijden nog niet voltooid.

Zijn zoon Ramses II voltooide de decoraties, maar maakte gebruik van het minder tijdrovende en minder verfijnde bas-reliëf. Hierdoor is duidelijk herkenbaar welk deel van de bouwwerken door welke koning is gedecoreerd.

Sethy I liet in Egypte ook vele bouwwerken restaureren die ten tijde van Achnaton waren beschadigd. Daarnaast zorgde hij voor bescherming van de giften en offerandes aan de verschillende tempels. Op een aantal inscripties waarschuwde de koning ervoor de offers en de aan tempels toegewezen personeelsleden niet onjuist te gebruiken. Misbruik zou bestraft worden op een door de koning te bepalen manier.

Toeya, de grote koninklijke echtgenote van Sethy I, was een vrouw van onbekende afkomst. Samen kregen zij twee kinderen: Ramses II en een dochter Tia. Er is niets bekend over andere echtgenotes of kinderen van Sethy I.

Rond 1278 – 1279 v.Chr. overleed Sethy I. De troonopvolging door Ramses II verliep zonder problemen. De mummie van Sethy I werd door priesters uit de 21ste dynastie herbegraven in de koninklijke cachette van Deir el-Bahri. Zijn oorspronkelijke graf (KV 17) is het langste en diepste graf in het Dal der Koningen. Zijn mummie is een van de best bewaarde koninklijke mummies.

PvG

Zie ook de koningskaart voor meer informatie over deze farao.

Bronnen:
– The Complete Royal Families of Ancient Egypt – A. Dodson en D. Hilton
– Chronicle of the Pharaohs – P.A. Clayton
– The monuments of Seti I: Epigraphic, Historical and art historical analysis – P.J. Brand
– Ancient records of Egypt vol. 3 – J.H. Breasted