Leger

Het leger

Tijdens het Oude Rijk beschikte Egypte niet over een permanent beroepsleger. In tijden van oorlog werden mannen uit de samenleving gekozen, bewapend en ingezet. De bewapening bestond uit knotsen, strijdbijlen en dolken. Als lange afstandswapens werden lansen, slingers en pijl en boog gebruikt. Met dierenvellen bespannen houten raamwerken dienden als schild. Na het Oude Rijk deden ...

De Slag om Megiddo

Aan het begin van zijn 23ste regeringsjaar voerde Thoetmoses III zijn eerste grote militaire campagne uit. Deze veldtocht staat beschreven in de annalen van Thoetmoses III in de tempel van Karnak. De hoofdreden voor de campagne is samen te vatten als het onderdrukken van een Syrische opstand tegen Egypte. Onder aanvoering van de leider van ...

De slag bij Kadesj – deel 3

In dit derde deel van het drieluik wordt het slot van de beroemde slag bij Kadesj uit het 5de regeringsjaar van farao Ramses II uit de 19de dynastie beschreven. De tweede Hethitische aanvalsgolf vindt op hetzelfde moment plaats als de aankomst van de Nearin-divisie. Deze versterkingstroepen zijn een jaar eerder bij de kust van Amoerroe door Ramses ...

De slag bij Kadesj – deel 2

In deel 2 van dit drieluik wordt het vervolg van de beroemde slag bij Kadesj uit het 5de regeringsjaar van farao Ramses II uit de 19de dynastie beschreven. Als Ramses II het nieuws verneemt dat de Hethieten zich vlakbij bevinden, stuurt hij zijn vizier richting de achterop liggende drie divisies. De boodschap aan de divisies is ...

De slag bij Kadesj – deel 1

In dit drieluik wordt de beroemde slag bij Kadesj uit het 5de regeringsjaar van farao Ramses II uit de 19de dynastie beschreven. Vanaf de regeerperiode van farao Thoetmoses III uit de 18de dynastie lag de strategisch gelegen stad Kadesj binnen de Egyptische invloedssfeer. Tijdens de late 18de dynastie was de Egyptische greep op Kadesj en een ...

De militaire hiërarchie

Vanaf het Middenrijk kende de Egyptische infanterie een vaste hiërarchie. Aan het hoofd van de troepen stond ‘de grote opzichter van het leger’, in veel vertalingen van Egyptische teksten simpelweg vertaald als generaal. Aan het begin van de 18de dynastie komt de titel generaal nauwelijks voor, wat kan duiden op het bestaan van slechts een ...

De latere campagnes van Sethy I

Op het westelijke deel van de noordelijke buitenmuur van de grote hypostyle hal in Karnak staan de latere militaire campagnes van Sethy I afgebeeld. Net als het oostelijke deel van deze muur bestaat het uit drie registers. Over het algemeen worden deze muurregisters van beneden naar boven gelezen. Bij deze afbeeldingen is er mogelijk echter ...

De campagnes uit het 1ste regeringsjaar van Sethy I

Op het oostelijke deel van de noordelijke buitenmuur van de hypostyle hal in de tempel van Karnak staan de campagnes uit het 1ste regeringsjaar van Sethy I afgebeeld. De muur bestond oorspronkelijk uit drie registers. Over het algemeen moeten muurinscripties als deze van onder naar boven worden gelezen. Helaas is het bovenste register verloren gegaan. ...