Religie

Religie speelde een belangrijke rol in het leven van de oude Egyptenaren. De farao werd gezien als de personificatie van de levende God op aarde. Hij was verantwoordelijk voor de ‘Maät’, de orde en regelmaat in de samenleving. Om deze harmonie te bereiken, namen de Egyptische priesters de rol van de farao over. In zijn naam voerden zij in de tempels de dagelijkse rituelen uit voor de goden.
Iedere Egyptische god had bijzondere kenmerken. De eigenschappen van goden konden elkaar overlappen. Hierdoor werden in de loop der eeuwen verscheidene Egyptische goden met elkaar samengevoegd.
De gewone Egyptenaren werden niet in de tempels toegelaten. Dit was alleen aan de priesters voorbehouden. Wel vereerde men voorouders door middel van een offercultus bij het graf. Ook beschermende huisgoden werden aanbeden. Dit gebeurde voornamelijk in de vorm van magie.


Goden
Godinnen
Rituelen
Spiritualiteit
Dodencultus