Tag: farao

 • Mencheperra

  Mencheperra

  Farao Mencheperra was de derde vorst van de Thebaanse tak van de 21ste Thebaanse dynastie volgens de Koningslijst. Ondanks zijn lange regeerperiode zijn er nauwelijks voorstellingen van deze farao bekend. Een bronzen beeldje van Mencheperra als hogepriester-koning wordt bewaard in Rio de Janeiro. Een ander bronzen beeldje heeft de vorm van een sfinx en is…

 • Pinodjem I

  Pinodjem I

  Farao Pinodjem I was de tweede vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie volgens de Koningslijst. Tijdens de regering van Nesibanebdjedet I in Tanis was hij de hogepriester van Amon in Thebe. Al vanaf de tijd van priester Herihor erkenden de Thebaanse hogepriesters niet langer de soevereiniteit van de farao die in de Nijldelta…

 • Sethnacht

  Sethnacht

  Sethnacht was de eerste vorst van de 20ste dynastie volgens de Koningslijst. Hij was waarschijnlijk een kleinzoon van Ramses II. Na diens dood volgde een onrustige periode van 24 jaar waarin diverse koningen kort regeerden. Tijdens de regeerperiode van koningin Tawosret, de laatste farao van de 19de dynastie, heerste er zelfs een burgeroorlog. Volgens Papyrus Harris…

 • Ahmose I

  Ahmose I

  Farao Ahmose I was de eerste vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij verdreef de Hyksos uit Egypte en herstelde de orde en rust in het land. Daarom wordt hij beschouwd als de grondlegger van het Nieuwe Rijk. Zijn vader, koning Tao uit de 17de dynastie, vocht tegen de overheersing van de Hyksos.…

 • Het koningsgraf van Horemheb

  Het koningsgraf van Horemheb

  Horemheb is de 15de farao van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Voordat Horemheb farao werd, was hij generaal in het leger van Toetanchamon. In die periode had hij al een generaalsgraf laten aanleggen in Sakkara. Maar toen hij farao werd, werd er voor hem een nieuw graf aangelegd in het Dal der Koningen, KV…

 • Taharka

  Taharka

  Taharka was de zoon van farao Pianchy en de vierde farao van de 25ste Nubische dynastie, die volgens de Koningslijst viel in de Derde Tussenperiode. Rond 690 v.Chr. volgde hij zijn oudere broer Sjabitko op. Taharka zorgde ervoor dat zijn dochter, Amenirdis II, Godsvrouw van Amon werd in Thebe. Ongetwijfeld was dit bedoeld om te…

 • Thoetmoses II

  Thoetmoses II

  Farao Thoetmoses II was de vierde vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij volgde zijn vader Thoetmoses I op. De moeder van Thoetmoses II was Moetnoferet, een bijvrouw van Thoetmoses I. Zij schonk hem nog twee andere zoons, maar die overleden allebei eerder dan hun vader.  Uit het huwelijk van Thoetmoses I met zijn…

 • Het graf van Ramses I

  Het graf van Ramses I

  Farao Ramses I was de eerste vorst van de 19de dynastie tijdens het Nieuwe Rijk. Hij besteeg de troon pas op late leeftijd. Dat is wellicht de reden dat er voor hem uit voorzorg slechts een kleine graftombe (KV 16) is aangelegd in het Dal der Koningen. Dan zou, ook als hij snel zou overlijden,…

 • Eje

  Eje

  Farao Eje was de dertiende vorst van de 18de dynastie volgens de Koningslijst. Hij was niet van koninklijke afkomst. Waarschijnlijk was hij een zoon van Joeya en Toeya, de ouders van koningin Teje, de grote koninklijke echtgenote van Amenhotep III. Net als Joeya, had hij de titel ‘opzichter van de paarden’. Tijdens de regering van…

 • Siptah

  Siptah

  Farao Siptah was de zevende vorst van de 19de dynastie volgens de Koningslijst. Na het overlijden van Sethy II volgde hij hem op. Het is echter niet geheel duidelijk of hij een zoon was van Sethy II. Het lijkt erop te wijzen dat hij een zoon was van farao Amenmesse. Op een beeld in het…